Desazkundea eta bizitze ona topaketak / Decrecimiento y Buen Vivir

Alde batetik, gure artean geroz eta ezagunagoa de “desazkundea” kontzeptua eta bere baitan dakarren pentsaera, eta bestetik hegoaldeko herrialdeetan (Latinoamerikan bereziki) geroz eta zabalduago dagoen “bizitze ona” kontzeptu eta ikuspegia ekarriko ditugu jardunaldi hauetara. Kontzeptuak ezagutzeaz gain, hausnarketa, eztabaida eta elkarren arteko aliantzak bilatuko ditugu guztion artean.

Topaketetan parte hartzeko, ezin bestekoa da aldez aurretik izena ematea.

Informazio gehiago: info@deshazkundea.org

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

En estas jornadas ahondaremos en dos conceptos y alternativas cada vez más en boga: “decrecimiento” y “buen vivir”. Además de conocer más de cerca estas visiones, reflexionaremos, debatiremos y buscaremos alianzas entre las dos visiones. Para todo ello, disfrutaremos de varias ponencias, espacios de debate y alguna otra actividad.

Para poder asistir a las jornadas, es imprescindible la inscripción.

Más información en: info@deshazkundea.org

Jórnadas 2013 Topaketak