21 orduko hitzaldia / Charla 21 horas

 

Denok gara berdinak: gure artean laguntzeko ORDU GEHIAGO, lanerako DENBORA GUTXIAGO behar dugulako. Desazkundeak eta Ekopolitikak Lana, Desazkundea eta Ekologiari buruzko jardunaldi batzuk prestatzen ditugu ideia hauek defendatzeko. Horretarako 21 orduko NEFen Informea landu eta sindikatoekin hitzegingo dugu. Lan osoaren giza justizia lortu daiteke lana banatuz eta giza errekurtsoak ondo erabiliz. Zoriontsua izateko kontsumo jarrera kolektiboak aldatu beharko genituzke. Ekonomiak gizakien zerbitzura egon beharko luke, eta ez aldrebes. Gizon emakumeek berdintasunaren alde elkar zaintzan: guztion gauza da. Ordaindu gabeko lan guztien denbora barne-produktu gordinaren ehuneko hogeitabaten balio berekoa da. Merkataritza ekonomia (ordaindutako lana) eta giza errekurtsoen ekonomia (ordaindu gabeko lana) balio berekoak dira. Lan banaketarako: aparteko ordu gutxiago, lan ordu gutxiago, familarekin denbora gehiago, lan eszedentzia gehiago, txanda gehiago, jubilazio boluntarioa, … Ingurugirorako arduratsu kontsumitzeak gure beharrak asetzeko beste soilik kontsumitzea suposatzen du, eta ez gehiegizko gauzetan parra parra gastatzea.. Gure bizitza erritmoaz ingurugiroaren narriadura izkutatzen ari gara. Benetazko ongizate sistemaren ortzemuga honetan datza: karbonorik ez, ekonomia jasangarria, jenero berdintasuna. Lanegiteko-bizi, irabazteko-lan egin, eta kontsumitzeko-irabazi dinamikarekin apurtu. Lana eta denbora nola baloratzen dugunari buruzko eztabaida hasi beharra dago.

Todos somos iguales porque: necesitamos MENOS TIEMPO de trabajo para tener MÁS HORAS de dedicación interpersonal. Para defender esta idea Desazkundea y Ecopolitica organizamos unas jornadas sobre el Trabajo, el Decrecimiento y la Ecología. Para ello estudiaremos el Informe 21 horas del NEF y debatiremos con los sindicatos. Repartiendo el trabajo y aprovechando los recursos humanos podemos alcanzar la justicia social del pleno empleo. Para crecer en felicidad debemos cambiar colectivamente nuestras pautas de consumo. La economía ha de estar al servicio de la humanidad, y no al revés. Por la igualdad de género a la hora de cuidarnos mutuamente: es cosa de todos/as. El tiempo dedicado a trabajos no remunerados equivale a más del 21% del PIB. La economía mercantil (trabajo remunerado) y la economía de los recursos humanos (trabajo no remunerado) tienen el mismo valor. Para repartir el trabajo: menos horas extras, menor jornada laboral, mas conciliación familiar, mas excedencias, mas relevos, jubilación anticipada voluntaria, … Consumir responsablemente para el medio ambiente supone consumir únicamente para cubrir las necesidades y no para derrochar en cosas superfluas. Con nuestro ritmo de vida estamos ocultando el deterioro del medio ambiente. El horizonte del verdadero “sistema del bienestar” esta en: cero carbono, sostenibilidad económica, igualdad de género. Romper el hábito de vivir-para-trabajar, trabajar-para-ganar y ganar-para-consumir. Hay que abrir ya el debate sobre la forma en la que utilizamos, valoramos y distribuimos el trabajo y el tiempo.

http://gasteizentransicion.wordpress.com/2010/11/26/21-horas-porque-una-semana-laboral-mas-corta-puede-ayudarnos-a-prosperar-en-el-siglo-xxi/

Desazkundea eta bizitze ona topaketak / Decrecimiento y Buen Vivir

Alde batetik, gure artean geroz eta ezagunagoa de “desazkundea” kontzeptua eta bere baitan dakarren pentsaera, eta bestetik hegoaldeko herrialdeetan (Latinoamerikan bereziki) geroz eta zabalduago dagoen “bizitze ona” kontzeptu eta ikuspegia ekarriko ditugu jardunaldi hauetara. Kontzeptuak ezagutzeaz gain, hausnarketa, eztabaida eta elkarren arteko aliantzak bilatuko ditugu guztion artean.

Topaketetan parte hartzeko, ezin bestekoa da aldez aurretik izena ematea.

Informazio gehiago: info@deshazkundea.org

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

En estas jornadas ahondaremos en dos conceptos y alternativas cada vez más en boga: “decrecimiento” y “buen vivir”. Además de conocer más de cerca estas visiones, reflexionaremos, debatiremos y buscaremos alianzas entre las dos visiones. Para todo ello, disfrutaremos de varias ponencias, espacios de debate y alguna otra actividad.

Para poder asistir a las jornadas, es imprescindible la inscripción.

Más información en: info@deshazkundea.org

Jórnadas 2013 Topaketak

Aurkezpena / Presentación

Hona hemen gure taldearen aurkezpena.

Datorren udaberrian, egitasmo hau gure hirian eta jendartean aurkezteko asmoa dugu. Horretarako, Desazkundea eta Hiriak Trantsizioan deituriko jardunaldiak antolatu ditugu Montehermoso Kultur Gunean.

———————————————————————————————————-

Aquí tenéis la presentación de nuestro grupo.

La próxima primavera tenemos la intención de presentar públicamente este Proyecto en nuestra ciudad, para lo cual hemos organizado unas Jornadas sobre Decrecimiento y Ciudades en Transición en el Centro Cultural Montehermoso.